INITIATIES

Een waargebeurd verhaal

 

Waar gebeurd? In Afrika. Er was, nog niet eens zo lang geleden, een dorp dat geterroriseerd werd door een groepje olifanten. Zij vernielden auto's, trokken bomen uit de grond en gooiden met honden als ze die te pakken kregen. Daar de olifanten beschermd waren en niet afgeschoten mochten worden hadden ze dus een groot probleem in het dorp. Met de handen in hun haar hebben de dorpelingen een paar biologen ingehuurd, die er al snel achter kwamen dat het groepje olifanten uit jonge mannetjes bestond en dat er verder geen volwassen mannen in de kudde aanwezig waren. Waarschijnlijk waren deze door ivoor-stropers om het leven gebracht.
Als mogelijke oplossing werden twee volwassen olifantenmannen met helicopters ingevlogen en wat gebeurde? Telkens als een van de 'pubers' weer eens een streek uithaalde, toeterden de mannenolifanten en flapperden met hun oren. De jongemannen keken dan achterom met een blik van 'Oh, doen olifanten dit dan niet?' En binnen twee weken was de orde in het dorp weer hersteld. En ze leefden nog lang en gelukkig.

INITIATIE betekent 'begin' en markeert elke belangrijke stap in de ontwikkeling van een mens.

Een initiatie heeft geen opvoedende bedoelingen, stelt geen gedragsregels ter hand. Een initiatietraject verschaft inzicht. En het is dit in-zicht dat de verandering bewerktstelligt.

Mijn moraal bij het nevenstaand verhaal: Wij mensen dienen net als andere  zoogdieren bijna alles (behalve schreeuwen, zuigen, poepen en kruipen) te leren van anderen. Wordt een mensenkind opgevoed door wolven of apen, dan zal deze nooit normaal leren lopen, spreken of met emoties leren omgaan; Laat staan een vak leren of belastingformulieren invullen. Zo dienen jongens ook te leren hoe een man te zijn. Dat proces is niet aangeboren.

Een Afrikaans gezegde is dan ook: As ons nie ons seuns inisieer nie, hulle sal die dorp verbrand om die hitte te voel. En dat soort dingen zien we regelmatig in onze initiatie-arme cultuur.

Veel van onze jongens willen laten zien -en erkend worden- dat ze al Man zijn door dingen te doen die kinderen niet mogen zoals roken, alcohol drinken, drugs, macht, sex en laat naar bed. Hun moed menen ze soms te moeten bewijzen aan hun generatie-genoten door vandalisme, criminaliteit en ander gedrag waar 'het dorp' last van heeft.

Een initiatie(traject) is een inwijding door andere mannen dan de eigen vader, in hun en hét Manzijn; De erkenning nadat de jongen heeft bewezen geen kind meer te zijn. Wat dat Manzijn betekent verschilt van cultuur tot cultuur en van persoon tot persoon. Zeker in onze multiculturele samenleving een extra uitdaging en bovenal een psychologische 'questie'.

Een initiatie in het volwassen zijn is een stap naar zelfstandig- en zelfredzaamheid. Je Zelf kennen en je plek weten. Trots zijn op wie je bent en verantwoordelijkheid nemen voor je leven, je woorden, je daden, je dromen en geluksgevoel.

  If we don't initiate our boys,

they will burn down the village...

to feel the heat

Eerst de verwikkeling,
 dan de ontwikkeling.
VOOR WIE IS EEN INITIATIE GEPAST ?

Een initiatie bestaat volgens traditie grofweg uit drie fasen.  De eerste fase is het avontuur van weggaan en loslaten van thuis. Los van de rok van moeder.  

Tweede fase is de Liminele- of drempelfase. De periode elders, waar andere gewoonten en perspectieven zijn. Waar de gebruikelijke maskers niet meer werken en je je ware persona tegenkomt.

De inwijding. Erg belangrijk voor jongeren die een stap naar volwassenheid willen zetten, maar ook voor volwassenen die zich willen heroriënteren, bezinnen of een soort inhaalslag of doorstart willen maken is een initiatie een interessante optie. 

Fase Drie is de terugkeerfase en het neerzetten van de nieuwe ik. Niet de makkelijkste fase omdat deze om steun van de omgeving vraagt. In die zin is een ere-vuur bijwonen ook gepast voor familie en vrienden.

Een initiatie kan ook zinnig en gepast zijn als men de stap naar vaderschap, grootvaderschap of pensioengerechtigde gaat zetten. Belangrijke overgangen die de aandacht verdienen.

 

Tijdens een initiatie kom je jezelf tegen en leer je jezelf hopelijk wat beter kennen. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn, maar daar zit juist de uitdaging in. Een initiatie is duidelijk geen therapie maar kan wel 'therapeutische' effecten hebben.