Initiatie-school

Educatief Centrum ‘De Natuurlijke Tijd’ heeft als onderdeel een Initiatie-school.

Zoals te lezen is in het beknopte artikel over de geschiedenis van initiaties, hebben de Romeinen het initiëren in de volwassenheid van de Europeanen structureel ondermijnd. (Zie >INITIATIES >Welke initiatie past bij jou?) Het fenomeen van de Initiatie-school is bij de Oude Grieken gestopt en wij hebben die draad weer opgepakt, in een proces om het initiëren in de volwassenheid weer een plek in onze cultuur te geven.

 

INITIATIES

Wie een periode weg is van het vertrouwde thuis, zal tijdens zo’n ervaring zichzelf tegenkomen en leren kennen. Onze Initiatie-school biedt niet alleen cognitieve vakken en praktijk-onderwijs aan, maar begeleiden de jongeren ook op het pad van psychologisch en emotioneel volwassen worden. Eén van onze inspirators is de Australische Dr. Arne Rubinstein, die inzicht geeft in de verschillen tussen kinder- en volwassen psychologie en het belang van initiatie.

 

Een initiatie is een proces waarbij intensieve persoonlijke begeleiding is, waardoor er maar slechts ruimte is voor enkele leerlingen in dezelfde periode.

Interne leerlingen zijn hier zo zelfredzaam mogelijk. Ze slapen in principe in een eigen tent of een tent van de school (tenzij anders wordt afgesproken en er gebruik wordt gemaakt van onze verhuurobjecten). Ze doen hun eigen boodschappen, koken hun eigen eten, wassen hun kleren en onderhouden hun onderkomen. 

SCHOOL INHOUDELIJK

Op de foto’s op deze site is te zien dat De Natuurlijke Tijd en de bossen rondom een super inspirerende en fascinerende plek is die zijn uitwerking heeft op diepere lagen van de leerling. De natuur en ‘beschouwend bezig zijn’ vormen hier grote leermeesters. Daarnaast reiken wij de jongeren een enorm scala aan mogelijkheden aan om hun passies te ontdekken. Misschien is het wel metselen? Of smeden, houtbewerken of tuinieren? Koken, een taal of iets met kunst? Muziek, tekenen of natuur educatieve wandelingen? Filosofie, burgerschap, handgereedschap, gastheerschap (en meer…) Of allemaal?

 

De te volgen cognitieve vakken worden met de school van inschrijving  afgestemd en hebben altijd als doel de leerling zoveel mogelijk richting een passend uitstroomperspectief te brengen. MInimaal de kernvakken en burgerschapsvaardigheid worden ondersteund door aandacht voor persoonlijke ontwikkeling middels een ILP (individueel leerplan), Leefstijl en andere ondersteunende materialen. Naast deze vakken is er ruimte voor andere wenselijke vakken. 

 

Na elke schooldag is er een Dag-overdenking, waar we terug kijken op de dag en ons afvragen wat we -achteraf gezien- geleerd hebben en anders gedaan, gezegd of gedacht zouden hebben als we de dag opnieuw konden doen. Zo krijgen de leerlingen een beeld van wie ze zijn geweest en wie ze willen zijn. De doelen die zo naar boven komen om de beste versie van zichzelf te worden, worden door de leraren natuurlijk extra ondersteund en aangemoedigd. Ook worden er per kwartaal onder begeleiding doelen gesteld die in de overdenkingen en op andere momenten worden besproken.

Er worden thema-avonden georganiseerd waar thema’s aan bod komen die met volwassen-wording te maken hebben. De leerlingen kunnen ook thema’s inbrengen. Ook zijn er thema-boeken aanwezig.

 

Als afronding van het verblijf van een leerling is er de Rite de Passage in de Wolvenvallei, alwaar ze 24 uur stil zijn en enkele opdrachten en rituelen uitvoeren die met hun sprong naar volwassenheid te maken hebben. Tot slot is er het ere-vuur en de uitreiking van de behaalde certificaten en bewijzen van bekwaamheid. 

Als onderwijs bedoeld is om jongeren volwassen en zelfredzaam te maken, dan is een Initiatie-school 

volgens ons een onmisbaar puzzelstuk in dat proces.

Hans & Indi

Hans Roverts is mentor en man van de praktijk, dol op inzichten. Vormgever en gefascineerd door de natuur en het mens-zijn.

Indi Hondema is onderwijzeres, kindertolk en actief in de problematiek van ‘de thuiszitters’ met haar initiatief ACT. Mensen-mens die het onderste liefdevol naar boven haalt.

MAATWERK

Afhankelijk van de behoeftes en mogelijkheden van de leerling, is het gebruikelijk een halve dag cognitieve lessen tot zich te nemen en een halve dag praktijk-ervaring op te doen. Het programma van de jongere hangt af van zijn/haar uitstroomperspectief, gewenste ontwikkeling en of de jongere eerder een zorg- of onderwijsbehoefte heeft. In nauw overleg met de betrokken school en verzorgers spreken we de inhoud en verdeling af. Waar mogelijk proberen we ook een passende stageplek voor de leerling te vinden.

 

We kijken samen naar de wenselijke vorm voor de jongere, maar bevelen een minimaal verblijf van een kwartaal aan. Tijdens deze periode bespreken we gezamenlijk het vervolg van het verblijf. De periodes zijn bij voorkeur de seizoenen Lente, Zomer en Herfst. Voor leerlingen uit de regio zijn we het hele schooljaar beschikbaar. In de winter is verblijf op onze plek nog niet mogelijk.  

Enkele video's om een indruk te krijgen van de scholing van de jongens op onze Initiatieschool.

Hierboven een video met de uitleg van het verhaal van de Wildeman en de noodzaak van initiaties voor onze jongeren.