JONGEMAN, MAN EN MENTOR - VADER / MOEDER & ZOON,  JONGEVROUW.

GESCHIEDENIS INITIATIES

INITIATIE JONGEMAN

 

Bij de Romeinen kreeg een jongen zijn eerste officiele rechten en verantwoordelijkheden na de tandenwissel. Een man werd je zodra de mannen van je gemeenschap je erkenden en een overgangs-ritueel organiseerden. Vaak gingen deze tieners het huis uit het leger in of in de leer bij een mentor. De Romeinen hebben tevens een grote rol gehad in het verdwijnen van Initiaties in de volwassenheid in Europa. Maar daarover, en meer initiatie-geschiedenis in de kolom hiernaast.

 

Afhankelijk van hun emotionele ontwikkeling initieer ik jongens in het jongeManzijn of Manzijn. De meeste tieners vinden zo rond hun 14e dat ze geen kind meer zijn. Ik geef de gelegenheid om dat te bewijzen.

Vanaf een jaar of 18 kunnen jongens ook proberen voor de titel Man te gaan. 

DSCF2540.jpg
DSCF2540.jpg

press to zoom
Koken-1.JPG
Koken-1.JPG

press to zoom
Vader-Zoon initiatie Vogezen 2015 177.jpg
Vader-Zoon initiatie Vogezen 2015 177.jpg

press to zoom
DSCF2540.jpg
DSCF2540.jpg

press to zoom
1/26

Klik rechts op de foto voor meer foto's.

INITIATIE NAAR MAN

 

Wat maakt een man een Man? Dat is een goede vraag en er zijn de laatste jaren al heel wat boeken over geschreven. Uiteindelijk maak je zelf uit wie je bent, of liever, wie je wilt zijn. Toch zijn er maatschappelijke maatstaven die bepalen of je voor vol(wassen) wordt gehouden en daar op afgerekend kunt worden.

Dr. Arne Rubenstein, die het initiëren in Australië heeft teruggebracht, heeft in zijn boek 'The Making Of Men' een tabel opgenomen met kinderpsychologie versus gezond volwassen psychologie en maakt daarmee inzichtelijk waar er nog wat gesleuteld kan worden. Doorgaans is een initiatie tot Man een proces dat een week of 5 in beslag neemt. Uiteraard geldt hoe meer tijd we hebben, hoe meer we de diepte in kunnen gaan. 

DSCF3578.jpg
DSCF3578.jpg

press to zoom
Kampvuurtje.JPG
Kampvuurtje.JPG

press to zoom
Opdrachten-2.JPG
Opdrachten-2.JPG

press to zoom
DSCF3578.jpg
DSCF3578.jpg

press to zoom
1/27

Klik rechts op de foto voor meer foto's.

INITIATIE MENTOR

 

Onze evolutie heeft er voor gezorgd dat ouderen gemotiveerd worden om hun jongeren in te wijden in het volwassen zijn door middel van een feel-good-hormoon. Het doorgeven van kennis en vaardigheden hoort bij het overleven van onze soort en telkens als een leerling iets aanneemt en integreert krijgt de leeraar een goed gevoel.

Daarnaast krijgen we als mens ook een gevoel van zingeving als we iets doen voor iets dat groter is dan onszelf. En onze gemeenschap is groter dan onszelf.

De jongeren in onze westerse wereld schreeuwen om mentoren en positieve rolmodellen. Om mannen die zich geroepen voelen initiatiementor-werk te gaan doen is er een uitgebreid traject die handvatten en achtergrondinformatie geeft om aan de slag te gaan.

DSCF1029
DSCF1029

press to zoom
Indy & Hans Roverts(1)
Indy & Hans Roverts(1)

press to zoom
Opdrachten-2.JPG
Opdrachten-2.JPG

press to zoom
DSCF1029
DSCF1029

press to zoom
1/11

Klik rechts op de foto voor meer foto's.

VADER EN ZOON  

Maakt de zoon een stap, dan dient de vader ook een stap te maken. Sinds 2007 organiseer ik voor Vaders & Zoons een inspirerende initiatieweek. Zo'n week kan een enorme impact en een verdieping van de band tussen vader en zoon hebben. Samen met je zoon mannendingen doen, maar vooral ook het samen-zijn en contact hebben gaan nogal eens verloren in het drukke bestaan van de Nederlandse vader. Het aantal jongens wat tussen gescheiden ouders leeft is tegenwoordig erg groot. In de meeste gevallen leeft de jongen bij de moeder en ziet hij vader eens in de twee weekenden en tijdens de helft van zijn schoolvakanties. Als het goed is gaat de zoon in zijn tienerjaren zijn vader in een ander daglicht zien, en gaat op zoek naar andere mannelijke rolmodellen. Een vader kan zijn zoon (dus per definitie) niet zelf initiëren zonder de hulp van andere volwassen mannen.  

Samen-op-pad.JPEG
Samen-op-pad.JPEG

press to zoom
IMG_1810.JPG
IMG_1810.JPG

press to zoom
Foto's initiatie 205.jpg
Foto's initiatie 205.jpg

press to zoom
Samen-op-pad.JPEG
Samen-op-pad.JPEG

press to zoom
1/16

Klik rechts op de foto voor meer foto's.

MOEDER EN ZOON 

 

"Een vrouw kan een jongen groot brengen, maar alleen een man kan van een jongen een man maken." En veel alleenstaande moeders voelen dit aan als een waarheid zodra de zoon de pubertijd ingaat. Ze voelen hoe ze dienen los te laten maar hebben daar instinctief moeite mee. Sommige moeders maken zich druk over hun zoons tot aan hun eigen sterfbed. Niet leuk, en zeker niet voor de zoon die vaak onbewust zijn moeder wil blijven behagen en zo nooit echt bij zichzelf zal komen.

 

Een losmaakritueel is een mooi handvat om voor de 2e maal de navelstreng door te snijden, of branden in ons geval. Nadat de zoon zijn etmaal in het bos geweest is hebben we een ritueel om hem te erkennen en te eren. Hij maakt zijn ere-vuur en moeder&zoon lopen aan weerszijde van het vuur met een rood lint aan hun navel welke zal doorbranden. 

DSCF2459.jpg
DSCF2459.jpg

press to zoom
DSCF3299.jpg
DSCF3299.jpg

press to zoom
Vader-Zoon initiatie Vogezen 2015 144.jpg
Vader-Zoon initiatie Vogezen 2015 144.jpg

press to zoom
DSCF2459.jpg
DSCF2459.jpg

press to zoom
1/16

Klik rechts op de foto voor meer foto's.

INITIATIE (JONGE)VROUW

 

Indi Hondema initiëert meisjes en jongevrouwen, begeleid volwassen vrouwen en deelt haar eigen ervaringen en inzichten met moeders die een moeder&zoon initiatie ondernemen. Geïnteresseerd? Neem contact op met haar via indihvw@gmail.com voor meer informatie.

 

Klik rechts op de foto voor meer foto's.

Indi.jpg
Indi.jpg

press to zoom
Nuray.jpeg
Nuray.jpeg

press to zoom
Ester.jpeg
Ester.jpeg

press to zoom
Indi.jpg
Indi.jpg

press to zoom
1/8

Initiaties in de volwassenheid zijn er sinds het begin dat dieren hun jongen begonnen op te voeden in plaats van ze aan hun lot over te laten. De jongen leerde wat te eten, wat niet en welke gevaren er op de loer lagen. Een kuddedier leerde daarnaast over sociaal gedrag en leiderschap tot de dag kwam dat hij klaar was om de leider uit te dagen of om verjaagd te worden om op eigen benen te staan en zelf een kudde in het leven te roepen..

Uiteraard gold dat ook voor de Homo-sapiens en andere mensachtigen. Initiaties kregen bij de mens een extra betekenis door gebruik te maken van rituelen. Eerst bij de dood, later in de evolutie bij een geboorte en overgang naar de volwassenheid. Het was de sjamaan of dorpsoudste die de rituelen vorm gaf en voorging, gewoonlijk door traditie bepaald.

 

Elke cultuur heeft zijn eigen vorm van initiëren, doch de inhoud is vaak hetzelfde. Een landbouwcultuur heeft behoefte aan goede boeren, terwijl een krijgerscultuur behoefte heeft aan moedige strijders.

De Griekse cultuur van voor Christus was beroemd om zijn initiaties in de volwassenheid. Jongens hadden een eigen mentor (pedagog) en gingen naar initiatie-scholen om zich te ontwikkelen.

Toen de Romeinen de Grieken overwonnen werden de initiatie-scholen gesloten en mentors vervolgd en zelfs gedood. -Een heerser kan makkelijker heersen als de overheersten niet te sterk zijn.- Een slim inzicht, doch niet zo best voor de generaties die volgden.

Na de instorting van het Romeinse Rijk nam de Rooms Katholieke kerk ingewijd door Keizer Constantijn, het ontmoedigen van initiaties in de volwassenheid over. 

Alle levens-initiaties en rituelen werden van 'het volk van de heide', de Heidenen, overgenomen door de RK-kerk: Het initiatie-ritueel bij de geboorte werd het Doopsel; De tandenwissel en het einde van de kindertijd werd de Communie; De pubertijd werd ingewijd door het Vormsel. De rituelen rond de dood nam de RK-kerk eveneens over.

De initiatie naar volwassenheid werd weggelaten en magertjes vervangen door het ritueel van het kerkelijk huwelijk. Als je roeping een geestelijk leven was, was je initiatie in de volwassenheid de Biecht.

 

Uiteindelijk zijn volks-initiaties ondergronds gegaan uit angst voor vervolging. Informatie over het initiëren werd in het geheim doorgegeven in geheime genootschappen en gecodeerd in sprookjes als IJzeren Hans, Roodkapje, Assepoester etc.

 

Op gegeven moment, en in enkele Limburgse dorpen tot op de dag van vandaag, werd de Jonkheid in het leven geroepen. Hier gingen jongens en meisjes heen om samen dingen te doen, vaak kerk-gericht zoals een processie of kerstmarkt organiseren. Uittreden kon alleen door een verhuizing naar een ander dorp of door in het huwelijk te treden.

Maar omdat de kerk steeds minder vat op de mensen kreeg verdwenen ook deze laatste restanten van initiatie en bleef er voor de jongens alleen de scouting en militaire dienst over. Daarnaast waren er voor sommige nog de pseudo-initiaties in Universiteiten en Hoge scholen, maar die zijn eerder op vernedering uit dan op kracht bijzetten en erkenning.

 

Sinds 1979 is ook de militaire dienstplicht van de baan en is het gedaan met de rituele intreding in de mannenwereld en het manzijn. Natuurlijk kan de behoefte aan erkenning niet uit een jongen weggeredeneerd worden en vindt deze zijn weg binnen de eigen gelederen. Gangs zijn een extreem voorbeeld waar de jongens eerst moeten bewijzen geschikt te zijn voordat ze erkend worden. Dit kan gepaard gaan met drugs, diefstal, verkrachting, vechten en in extreme gevallen zelfs iemand vermoorden.

Jeugdwerkers in Australië hebben onderkend dat initiaties van levensbelang zijn voor jongeren en hebben de Rite of Passage heruitgevonden. Inmiddels groot in de U.S.A. en Canada, is deze wind overgewaaid naar Engeland. In 2013 heb ik in NL het Initiatie-Initiatief opgericht om mannen en vrouwen aan te moedigen onze jeugd te ondersteunen middels initiaties. Omdat de mensen die meededen vooral in Nederland woonden is Koningshart opgericht met het opleiden van mentoren als doel .

Roodkapje DOOR ABE DE VERTELLER

De inwijding van het meisje Roodkapje tot een jonge vrouw. Super interessant!

 

http://www.abedeverteller.nl/sexy-roodkapje/

Roodkapje.jpg